006 Ama Web Croquis

Amanecer

Situació: Palma de Mallorca
Any: 2021
Superfície: 1.273 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Edifici plurifamiliar de 8 habitatges i places d’aparcament, en un solar en cantonada entre mitgeres al barri de l’Amanecer. Els habitatges es distribueixen entre la planta baixa i la planta primera, resultant amb la creació d’habitatges d’una a tres habitacions, cadascun amb el seu propi traster i plaça d’aparcament a la planta sòtan. La façana principal distingueix la planta primera -caracteritzada pels volums sortints dels balcons dels habitatges superiors- de la planta baixa amb un canvi de materialitat mitjançant un perfil metàl·lic. L’accés als habitatges es produeix per una zona comunitària oberta al pati interior, espai per a l’ús de tots els veïns.

[CAS] Edificio plurifamiliar de 8 viviendas y plazas de aparcamiento, en un solar en esquina entre medianeras en el barrio del Amanecer. Las viviendas se distribuyen entre la planta baja y la planta primera, resultando con la creación de viviendas de una a tres habitaciones, cada una con su propio trastero y plaza de aparcamiento en la planta sótano. La fachada principal distingue la planta primera -caracterizada por los volúmenes salientes de los balcones de las viviendas superiores- de la planta baja con un cambio de materialidad mediante un perfil metálico. El acceso a las viviendas se produce por una zona comunitaria abierta al patio interior, espacio para uso de todos los vecinos.

[ENG] Multi-family building with 8 apartments and parking spaces, on a corner lot between buildings in the Amanecer neighborhood. The apartments are distributed between the ground floor and the first floor, resulting in the creation of apartments with one to three bedrooms, each with its own storage room and parking space on the basement floor. The main facade distinguishes the first floor -characterized by the projecting volumes of the balconies of the upper apartments- from the ground floor with a change in materiality through a metal profile. Access to the apartments is through a communal area open to the inner courtyard, a space for the use of all the residents.