009 Bah Web Croquis

Badia Gran I

Situació: Badia Gran
Any: 2019
Superfície: 298 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Habitatges aparellats de tres habitacions i piscina a la urbanització de Badia Gran. El projecte desenvolupa dos habitatges aparellats idèntics en forma i superfície, però amb una orientació diferent per a cada un, aprofitant que l’emplaçament del solar es situa en una cantonada, i es pot accedir per dos carrers. Això fa que a cada xalet, s’accedeixi per un carrer i estigui orientat cap a un costat diferent -aconseguint així una intimitat pròpia i una independència un de l’altre- encara que siguin habitatges aparellats.

[CAS] Viviendas pareadas de tres habitaciones y piscina en la urbanización de Bahía Grande. El proyecto desarrolla dos viviendas pareadas idénticas en forma y superficie, pero con una orientación diferente para cada una, aprovechando que el emplazamiento del solar se sitúa en una esquina, y se puede acceder por dos calles. Esto hace que cada chalet, se acceda por una calle y esté orientada hacia un lado diferente -logrando así una intimidad propia y una independencia uno del otro- aunque sean viviendas pareadas.

[ENG] Semi-detached houses with three bedrooms and swimming pool in the urbanization of Badia Gran. The project develops two semi-detached houses identical in shape and surface, but with a different orientation for each one, taking advantage of the fact that the plot is located on a corner, and can be accessed from two streets. This means that each chalet is accessed from a street and faces a different side -thus achieving its own privacy and independence from each other- even if they are semi-detached houses.