021 Bah Web Croquis

Badia Gran II

Situació: Badia Gran
Any: 2022
Superfície: 393 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Habitatges aparellats de tres habitacions i piscina a la urbanització de Badia Gran. El projecte desenvolupa una promoció de dos habitatges de diferent forma, volum i superfície, per a que no siguin els típics habitatges aparellats simètrics, i amb distintes necessitats i desitjos de cada propietari. Cada un consta de planta soterrani per a instal·lacions i emmaguetzematge i una terrassa a planta coberta des d’on es pot veure el mar.

[CAS] Viviendas pareadas de tres habitaciones y piscina en la urbanización de Bahía Grande. El proyecto desarrolla una promoción de dos viviendas de diferente forma, volumen y superficie, para que no sean las típicas viviendas pareadas simétricas, y con distintas necesidades y deseos de cada propietario. Cada uno consta de planta sótano para instalaciones y almacenamiento y una terraza en planta cubierta desde la que se puede ver el mar.

[ENG] Semi-detached houses with three bedrooms and a swimming pool in the Bahía Grande urbanization. The project develops a promotion of two houses of different shape, volume and surface, so that they are not the typical symmetrical semi-detached houses, and with different needs and wishes of each owner. Each one consists of a basement for facilities and storage and a covered terrace from which you can see the sea.