015 Bun Web Croquis

Es Caubet

Situació: Bunyola
Any: 2019
Superfície: 5.089 m²
Fase: Projecte

[CAT] Edifici plurifamiliar de 36 habitatges, piscina i places d’aparcament de gran escala en un entorn de gran valor paisatgístic i a un terreny molt accidentat. Degut a que el solar està situat a un altre nivell de la rasant del carrer, fa que l’accés es produeixi per la segona planta a través d’unes passarel·les, mentre que de l’altre costat sí s’aprecia l’envergadura real de l’edifici. Consta de 6 mòduls iguals -que es van adaptant a la pendent longitudinal del solar- delimitats entre murs de pedra de tres plantes. A cada planta es situen dos habitatges de dues i tres habitacions, cada un amb la seva gran terrassa amb vistes cap a la vall d’entrada a Bunyola. Els habitatges de la segona planta disfruten d’una terrassa a la coberta d’ús privatiu, mentres que els de planta baixa tenen un petit jardí.

[CAS] Edificio plurifamiliar de 36 viviendas, piscina y plazas de aparcamiento de gran escala en un entorno de gran valor paisajístico y en un terreno muy accidentado. Debido a que el solar está situado a otro nivel de la rasante de la calle, hace que el acceso se produzca por la segunda planta a través de unas pasarelas, mientras que del otro lado sí se aprecia la envergadura real del edificio. Consta de 6 módulos iguales -que se van adaptando a la pendiente longitudinal del solar- delimitados entre muros de piedra de tres plantas. En cada planta se sitúan dos viviendas de dos y tres habitaciones, cada una con su gran terraza con vistas al valle de entrada a Bunyola. Las viviendas de la segunda planta disfrutan de una terraza en la cubierta de uso privativo, mientras que las de planta baja tienen un pequeño jardín.

[ENG] Multi-family building of large scale with 36 apartments, swimming pool and parking spaces in an environment of great landscape value and on very uneven terrain. Due to the fact that the site is located at another level from the street level, access is made through the second floor through walkways, while on the other side the real size of the building can be perceived. It consists of 6 equal modules -which adapt to the longitudinal slope of the site- delimited between three-storey stone walls. On each floor there are two apartments with two and three bedrooms, each with its own large terrace with views of the entrance valley to Bunyola. The apartments on the second floor have a private terrace on the roof, while those on the ground floor have a small garden.