001 Ven Web Croquis

Hotel Venecia

Situació: Paguera
Any: 2018
Superfície: 107 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Ampliació del hotel Venecia amb tres habitacions sobre una casa existent, dues d’elles aptes per a minusvàlids, amb un accés adaptat des de la recepción de l’hotel. El volum en planta primera, racional i modular, s’eregeix sobre la planta irregular de l’edificació existent, amb una façana que guaita cap a l’espai de la piscina, marcada pels buits de les terrasses de les habitacions. Es reforma l’edificació existent, amb els mateixos acabats que l’ampliació, i que serveix de magatzem i banys per les zones exteriors.

[CAS] Ampliación del hotel Venecia con tres habitaciones sobre una casa existente, dos de ellas aptas para minusválidos, con acceso adaptado desde la recepción del hotel. El volumen en planta primera, racional y modular, se erige sobre la planta irregular de la edificación existente, con una fachada que mira hacia el espacio de la piscina, marcada por los huecos de las terrazas de las habitaciones. Se reforma la edificación existente, con los mismos acabados que la ampliación, y que sirve de almacén y baños por zonas exteriores.

[ENG] Extension of the hotel Venecia with three rooms on an existing house, two of them suitable for the disabled, with adapted access from the hotel reception. The volume on the first floor, rational and modular, stands on the irregular floor plan of the existing building, with a façade that looks towards the pool space, marked by the openings of the terraces of the rooms. The existing building is reformed, with the same finishes as the extension, and which serves as a warehouse and bathrooms in outdoor areas.