023 Pdr A Web Croquis 2

PDR III

Situació: Puig de Ros
Any: 2023
Superfície: 153 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Habitatge aparellat de tres habitacions i piscina a la urbanització de Puig de Ros. El projecte només desenvolupa la promoció d’un dels habitatges aparellats, distribuït en dues plantes. La casa es caracteritza per un volum trencat de segons plans i jocs de pèrgoles a ambdues plantes a la façana oest -la façana del carrer-. Té molta independència visual de l’altre habitatge aparellat i un caràcter totalment distint, més obert al carrer i als seus espais exteriors.

[CAS] Vivienda pareada de tres habitaciones y piscina en la urbanización de Puig de Ros. El proyecto sólo desarrolla la promoción de una de las viviendas pareadas, distribuida en dos plantas. La casa se caracteriza por un volumen roto de segundos planos y juegos de pérgolas en ambas plantas en la fachada oeste -la fachada de la calle-. Tiene mucha independencia visual de la otra vivienda pareada y un carácter totalmente distinto, más abierta a la calle y a sus espacios exteriores.

[ENG] Semi-detached house with three bedrooms and a pool in the Puig de Ros urbanization. The project only develops the promotion of one of the semi-detached houses, distributed over two floors. The house is characterized by a broken volume of second planes and sets of pergolas on both floors on the west façade -the street façade-. It has a lot of visual independence from the other semi-detached house and a totally different character, more open to the street and its exterior spaces.