023 Pdr B Web Croquis

PDR IV

Situació: Puig de Ros
Any: 2023
Superfície: 175 m²
Fase: Finalitzat

[CAT] Habitatge aparellat de quatre habitacions i piscina a la urbanització de Puig de Ros. El projecte només desenvolupa la promoció d’un dels habitatges aparellats, distribuït en dues plantes quadrades que donen a un pati creat per la prolongació dels murs de la casa -ja que el promotor valora molt la seva privacitat-, on es troba la piscina i una zona d’ombra amb una pèrgola. Aquest pati es converteix en l’element més important de la casa, i fins i tot la vegetació es situa en llocs estratègics per reduir la visió dels veïnats sobre ell.

[CAS] Vivienda pareada de cuatro habitaciones y piscina en la urbanización de Puig de Ros. El proyecto sólo desarrolla la promoción de una de las viviendas pareadas, distribuida en dos plantas cuadradas que dan a un patio creado por la prolongación de los muros de la casa -ya que el promotor valora mucho su privacidad-, donde se encuentra la piscina y una zona de sombra con una pérgola. Este patio se convierte en el elemento más importante de la casa, e incluso la vegetación se sitúa en lugares estratégicos para reducir la visión de los vecinos sobre él.

[ENG] Semi-detached house with four bedrooms and a pool in the Puig de Ros urbanization. The project only develops the promotion of one of the semi-detached houses, distributed over two square floors that open onto a patio created by the extension of the walls of the house -since the client highly values its privacy-, where the swimming pool and a shaded area with a pergola. This patio becomes the most important element of the house, and even the vegetation is placed in strategic places to reduce the neighbors’ vision of it.