025 Pdr Web Croquis

PDR V

Situació: Puig de Ros
Any: 2020
Superfície: 151 m²
Fase: En construcció

[CAT] Habitatge aparellat de quatre habitacions i piscina a la urbanització de Puig de Ros. El projecte només desenvolupa un dels habitatges aparellats, distribuït en dues plantes. La casa es veu obligada a adaptar la forma estreta i llarga de la parcel·la, ja que compta amb menys de 5 m d’amplada edificable. D’igual forma, la piscina també agafa la mateixa longitud que la casa i pèrgola, sent de 20 m exactes per la pràctica de natació professional. S’accedeix a l’interior de l’habitatge des del carrer mitjançant una passarel·la que passa per damunt de la piscina.

[CAS] Vivienda pareada de cuatro habitaciones y piscina en la urbanización de Puig de Ros. El proyecto sólo desarrolla una de las viviendas pareadas, distribuida en dos plantas. La casa se ve obligada a adaptar la forma estrecha y larga de la parcela, puesto que cuenta con menos de 5 m de ancho edificable. De igual forma, la piscina también toma la misma longitud que la casa y pérgola, siendo de 20 m exactos por la práctica de natación profesional. Se accede al interior de la vivienda desde la calle mediante una pasarela que pasa por encima de la piscina.

[ENG] Semi-detached house with four bedrooms and a pool in the Puig de Ros urbanization. The project only develops one of the semi-detached houses, distributed over two floors. The house is forced to adapt to the narrow and long shape of the plot, since it has less than 5 m of buildable width. Similarly, the pool also takes the same length as the house and pergola, being exactly 20 m for professional swimming practice. The interior of the house is accessed from the street via a walkway that goes over the pool.