024 Cab Web Croquis

Sa Cabana

Situació: Marratxí
Any: 2020
Superfície: 1.737 m²
Fase: Projecte

[CAT] Edifici plurifamiliar de 15 habitatges i places d’aparcament entre mitgeres, al barri de Sa Cabana, tocant al torrent de Coa Negra. L’edifici desenvolupa tres plantes d’habitatges variats de dues a quatre habitacions en les seves plantes sobre rasant, fent que cap planta sigui igual, al voltant d’un pati interior. Cada habitatge compta amb una àmplia terrassa i amb un pàrking i traster a la planta sòtan. La façana té un sòcol d’aplacat de pedra de Binissalem que contrasta amb l’arrebossat blanc de les plantes superiors, donant serenitat i modernitat al conjunt residencial.

[CAS] Edificio plurifamiliar de 15 viviendas y plazas de aparcamiento entre medianeras, en el barrio de Sa Cabana, junto al torrente de Coa Negra. El edificio se desarrolla en tres plantas de viviendas variadas de dos a cuatro habitaciones en sus plantas sobre rasante, haciendo que ninguna planta sea igual, en torno a un patio interior. Cada vivienda cuenta con una amplia terraza y un parking y trastero en la planta sótano. La fachada tiene un zócalo de aplacado de piedra de Binissalem que contrasta con el enlucido blanco de las plantas superiores, dando serenidad y modernidad al conjunto residencial.

[ENG] Multi-family building with 15 apartments and parking spaces between buildings, in the Sa Cabana neighbourhood, next to the Coa Negra stream. The building is developed on three floors of varied housing from two to four rooms on its floors above ground, making no floor the same, around an interior patio. Each apartment has a large terrace and a parking and storage room in the basement. The facade has a plinth of Binissalem stone cladding that contrasts with the white plaster of the upper floors, giving serenity and modernity to the residential complex.