013 Sgx Web Croquis 2

Son Rossinyol

Situació: Porreres
Any: 2019
Superfície: 256 m²
Fase: En construcció

[CAT] Ampliació d’un habitatge unifamiliar amb piscina a una parcel·la de sòl rústic, on es trobava una petita caseta. El projecte ordena una sèrie de volums nous de pedra i teulada inclinada, per encabir el programa desitjat de garaix, tres habitacions i sala d’estar-cuina oberta, produïnt una connexió entre l’ampliació i l’antiga casa mitjançant la peça del vestíbul -de coberta plana-, separant clarament l’intervenció, però respectant al màxim la casa existent. Un sistema de pèrgoles metàl·liques de canyís acompanya als espais exteriors per crear zones d’ombra en llocs importants.

[CAS] Ampliación de una vivienda unifamiliar con piscina en una parcela de suelo rústico, donde se encontraba una pequeña casa. El proyecto ordena una serie de volúmenes nuevos de piedra y cubierta inclinada, para albergar el programa deseado de garaje, tres habitaciones y sala de estar-cocina abierta, produciendo una conexión entre la ampliación y la antigua casa mediante la pieza del vestíbulo -de cubierta plana-, separando claramente la intervención, pero respetando al máximo la casa existente. Un sistema de pérgolas metálicas de cañizo acompaña a los espacios exteriores para crear zonas de sombra en lugares importantes.

[ENG] Extension of a single-family house with swimming pool on a plot of rustic land, where a small house was located. The project orders a series of new volumes of stone and slopping roof, to fit the desired program of garage, three rooms and open living room-kitchen, producing a connection between the extension and the old house through the hall piece -flat roof-, clearly separating the intervention, but respecting the existing house as much as possible. A system of metal reed pergolas accompanies the outdoor spaces to create areas of shade in important places.